Ludmila Azarova

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (23); Translator (7); Atdzejotājs (23); Compiler (13); Editor (2); Co-author (1); Author of the comment (2); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NameLudmila Azarova
Additional namesVāciete
SummaryLudmila Azarova (1935–2012) – dzejniece, tulkotāja. Literāro darbību sākusi ar atdzejojumiem. Dzejai raksturīga konkrēta tēlainība, izkopta forma. Atdzejojusi krievu valodā Montas Kromas, Imanta Ziedoņa, Raiņa, Ojāra Vācieša, Ārijas Elksnes, Mirdzas Ķempes, Velgas Kriles, Veronikas Strēlertes, Māras Zālītes, u. c. autoru dzejoļus. Tulkojusi operu "Baņuta" un "Zelta zirgs" libretus, pazīstamu latviešu dramaturgu Gunāra Priedes, Pētera Pētersona, Ārija Geikina un Māras Zālītes lugas. Ojāra Vācieša sieva. Kopā ar Viju Kaņepi sastādījusi Ojāra Vācieša Kopotos rakstus.
Personal informationDzimusi inženiera Timofeja Azarova un latviešu valodas skolotājas Emmas Dimpēnas ģimenē.
Kopš 1945: dzīvo Latvijā.
1956, 11. maijs: laulības ar Ojāru Vācieti.
1958: laulībā dzimis dēls Žanis Vācietis.
1982: dzimis mazdēls Mārtiņš.
1984: dzimusi mazmeita Marta.
2008: dzimis mazmazdēls Jānis.
2010: dzimis mazmazdēls Matīss.
2012: dzimis mazmazdēls Pauls.
Work1957: pirmā publikācija – dzejolis "Mapт" ("Marts") laikrakstā "Coвeтскaя молодежь".

Dzejoļu krājumi

1961: "Мост" ("Tilts").
1966: "Любопытство" ("Ziņkārība").
1974: "Сильный латышский акцент" ("Spēcīgs latviešu akcents").
1975: "Ar dzērves spalvu zīmēta pilsēta" (no krievu valodas Ojāra Vācieša un Māra Čaklā atdzejojumā).
1980: "Стихи о травах, зверях и птицах" ("Dzejoļi par zāli, zvēriem un putniem").
1985: izlase "Остров" ("Sala").
1987: "Magnētiskais Māras ezers" (no krievu valodas Ojāra Vācieša un Māra Čaklā atdzejojumā).
2005: "Tev un ugunij".

Latviešu autoru darbu tulkojumi atdzejojumi grāmatās

Krievu valodā

Dzejoļu krājumi
1961: Bruno Saulītis "Весенняя метель" ("Izlase").
1973: Monta Kroma. "Губы. Ты. Губы. Я" (Lūpas. Tu. Lūpas. Es")
1976: Valija Brutāne "Асфальт и вереск" ("Asfalts un virši"; kopā ar Larisu Romaņenko).
1981: Aleksandrs Čaks "Зеркала воображения" ("Iedomu spoguļi"; kopā ar Viktoru Andrejevu, Pjotru Veginu, Vladimiru Ņevski).
1983: Imants Ziedonis "Поэма о молоке" ("Poēma par pienu").

1983: Linards Laicens "Хо-Таи" ("Ho-Taī").
1984: Monta Kroma "Муравей в муравейнике" ("Skudra skudru pūznī").
1985: Ojārs Vācietis "Partijas piederība = Партийная принадлежность".
1986: Imants Ziedonis "Viddivvārpā: Poēma par maizi = Колос-двойчатка".
1986: Māra Zālīte "На стороне солнца" (kopā ar citiem).
1988: Rainis "Daugava".
2000: Māris Čaklais. "Desmit mīlas dziesmas Rīgai = Zehn Liebesgedichte an Riga = Десять песен любви Риге = Ten love songs to Riga" (atdzejojums krievu valodā).
2005: Pēteris Aigars. "Sarkanais vilciens = Красный поезд = Red train = Der rote Zug = El tren rojo = Le train rouge" (atdzejojums krievu valodā).
2008: Māra Zālīte. "Klusās vētras = Тихие стихии".
2013: Aleksandrs Čaks "Зеркала фантазии" (izlase; kopā ar citiem atdzejotājiem).
2014: Aleksandrs Čaks "Городу" (kopā ar Vladimiru Ņevski, Roaldu Dobrovenski, G. Ivanovu).

Atdzejojusi vēl arī Ulda Bērziņa, Cecīlijas Dineres, Andreja Eglīša, Ārijas Elksnes, Skaidrītes Kaldupes, Velgas Kriles, Jāņa Medeņa, Raiņa, Ziedoņa Purva, Birutas Riemeres, Friča Rokpeļņa, Valda Rūjas, Pētera Sila, Arvīda Skalbes, Kārļa Skalbes, Knuta Skujenieka, Veronikas Strēlertes, Laimoņa Vāczemnieka, Edvarta Virzas, Elīnas Zālītes u. c. dzejoļus.

Lugas
1976: Gunārs Priede "Я заставлю вас любить Райниса".

Tulkojusi arī Pētera Pētersona, Ārija Geikina un Māras Zālītes lugas.

Libreti
1976: Arvīds Žilinskis, Rainis "Арии, песня и дуэт из оперы "Золотой конь" по пьесе Я. Райниса" ("Zelta zirgs. Izlase. Klavierizvilkums").
1999: Alfrēds Kalniņš, Artūrs Krūmiņš "Baņuta" (izdevums četrās valodās, tulkojums krievu valodā).
Citi darbi
1996: Guntis Ulmanis "Путь президента" ("No tevis jau neprasa daudz").
1998: Vilhelms Mihailovskis "Laikmeta sejas = Лики времени = Faces of the Time" (tulkojums krievu valodā).
1999: Silvija Līce "Инесе Галанте" ("Inese Galante").
2009: Juris Rubenis, Māris Subačs "Мысли и аллегории" ("Domas un līdzības").
2011: Juris Rubenis, Māris Subačs "365 сказок на каждый день года" ("365 pasakas katrai gada dienai").


Redaktore krievu autoru dzejoļu krājumiem

1976: Olga Nikolajeva "Немеркнущий сад".
1976: Olga Zašibina "Качели".
1976: Vladimirs Alatircevs "Ясень".
1982: Boriss Kuņajevs "Избранное".

Sastādītāja

1989–2001: Ojārs Vācietis. "Kopoti raksti" (1–9; kopā ar Viju Kaņepi).
1993: Ojārs Vācietis "Es protu noņemt sāpes" (izlase).
1997: Ojārs Vācietis. "Zvans ir manī" (izlase).
2003: Ojārs Vācietis. "Vēl viena brīvība = Yet another freedom = Noch eine Freiheit = Еще одна свобода" (izlase).
2012: Ojārs Vācietis. "Dzeja" (kopā ar Viju Kaņepi, Ildzi Krontu).
Quotations"Azarovas dzejai raksturīga konkrēta tēlainība, izkopta forma; tajā iejūtīgi atveidoti latviešu kultūras dzīves notikumi, Rīgas vēsture un šodiena."

Ābola, Mirdza. Ludmila Azarova. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.
LinksOjārs Vācietis - Husband
Occupationspoet
translator
poetry translator
Birth time/place11.04.1935
Maskava
Moscow, Russia
Residence1960–1983
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004
No 1960. gada Ojāra Vācieša ģimene dzīvojusi dzīvoklī Lielajā Altonavas ielā 19 (mūsdienās Ojāra Vācieša iela 19).
EducationRīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

1942–1945 (Date is approximate)
Novosibirska
Novosibirsk, Novosibirsk Oblast
Mācījusies pamatskolā Novosibirskas apgabalā.

1945–1952
Rīgas 27. vidusskola
Rīga
Rīga

1952–1957
Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa
Working place1957–1959
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Balasta dambis 3, Rīga, LV-1048
Tulkotāja

1959–1963
Laikraksts "Пионерская Правда"
Maskava
Moscow, Russia
Korespondente Latvijā

1967–1970
Laikraksts "Литературная газета"
Maskava
Moscow, Russia
Korespondente Latvijā

1974–1990
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Redaktore
Participation in organisations1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre


1990–2012
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedre

1998
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Goda locekle
Place/time of death22.05.2012
Rīga
Rīga
Burried26.05.2012
Carnikavas kapi
Siguļi, Carnikavas novads
RewardsAndreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par latviešu klasikas un mūsdienu dzejas atdzejojumiem un citu literāro darbu tulkojumiem krievu valodā.
1977

Dzejas dienu balva
Balva atdzejā no latviešu valodas piešķirta par Imanta Ziedoņa darba "Poēma par pienu" fragmenta atdzejojumu.
Atdzeja
1981

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1987

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1995. gada 12. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1995

Autortiesību bezgalības balva
Autortiesību bezgalības balva Arturam Maskatam par jaunu interpretējumu dziesmu ciklam ar Ojāra Vācieša vārdiem, iestudējot to Dailes teātrī izrādē "Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts", kas rādīta Latvijas televīzijā, koncertuzveduma variantā atskaņota koncertos, radio. Speciālbalvu Latvijas Autoru apvienība pasniedz arī Ojāra Vācieša ģimenei - Ludmilai Azarovai un Žanim Vācietim.
Speciālbalva
2004

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu dzejas un tulkojumu žanrā.
Par mūža ieguldījumu
2004


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Maskava
(Moscow, Russia)
11.04.1935Birth time/placePilsēta
2Novosibirska
(Novosibirsk, Novosibirsk Oblast)
1942 - 1945EducationPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1945 - 1952EducationPilsēta
4Kronvalda bulvāris 8, Rīga
(Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010)
(not set)EducationIela
5Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1952 - 1957EducationĒka, māja
6Balasta dambis 3, Rīga
(Balasta dambis 3, Rīga, LV-1048)
1957 - 1959Working placeIela
7Maskava
(Moscow, Russia)
1959 - 1963Working placePilsēta
8Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
(Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004)
1960 - 1983ResidenceĒka, māja
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1964 - 1990Participation in organisationsĒka, māja
10Maskava
(Moscow, Russia)
1967 - 1970Working placePilsēta
11Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1974 - 1990Working placeĒka, māja
12Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2012Participation in organisationsDzīvoklis
13Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1998Participation in organisationsĒka, māja
14Rīga
(Rīga)
22.05.2012Place/time of deathPilsēta
15Carnikavas kapi
(Siguļi, Carnikavas novads)
26.05.2012BurriedKapsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.