Jūlijs Ķipers

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (14); Compiler (7); Author of the comment (1); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameJūlijs Ķipers
PseudonymD. Vīgups
Personal informationĶIPERS Jūlijs (1901.14.VII Sēlpils pag. Ķipos - 1993.17.V, apbed. Rīgā) - dzejnieks, literatūrkritiķis.
Dz. zemnieka ģim. Māc. Sēlpils pagastsk. un Vestienas draudzes sk.; 1922 izveidoja Sēlpilī Raiņa klubu, bija tā pirmais pr-js. 1921-23 māc. Rīgas Tautas augstskolā. Strād par grāmatvedi Subates patērētāju b-bā (1924-25), pārdevēju grāmatu veikalā "Daile un darbs" Rīgā (1925-28). No 1926 darbojies LKP un rev. preses izdevumos "Vienība" un "Darba Jaunatnes Ceļš", kur publicē izteiksmē lakoniskus dzejoļus par strādnieku dzīvi, bezdarbu, rev. cīņu, literatūrkrit. rakstus, prasījis mākslu un lit. saistīt ar rev. cīņu, bijis L. Laicena sekotājs, domu un cīņu biedrs. Viena no pirmajām publikācijām - raksts "Laikmeta dzeja" krāj. "Kolektīvs darbs" 1926. 1928 par rev. darbību apcietināts. 1929-35 dzīv. emigrācijā Vācijā un Beļģijā. Hamburgā strādājis par PSRS Tirdzniecības pārstāvn. grāmatvedi. 1935 pārcēlies uz PSRS. Strād. tirdzn. sistēmā Maskavā. 1937.30.IV arestēts, ieslodzīts Maskavas, Vladimiras un Orlas cietumos, 1939 izsūtīts uz Noriļsku. 1955 reabilitēts, 1956 atgriezies Rīgā, pievērsies rev. lit. mantojuma apkopošanai, apcerēšanai, publicēšanai. Sar. grām. par V. Dermani "Kvēlais tribūns" (1964, kopā ar M. Šacu-Aņinu), sast. latv. nelegālās rev. dzejas izlasi "No nakts uz rītu" (1957, kopā ar A. Balodi), divus atmiņu krājumus par L. Laicenu "Rakstnieks revolucionārs Linards Laicens" (1959) un "Sarkanais semafors" (1969), atmiņu krāj. "Arnolds Deglavs" (1976), rakstnieku A. Stradiņa (1960) un E. Sudmaļa (1971) darbu izlases, piedalījies E. Frosa izlases "Ceļš" (1975) sastādīšanā u.c. Atmiņās "Manas nedienas" ("Jaunais Horizonts", 1991, 4/5) stāsta par saviem cietuma gadiem Ljā un īpaši Pad. Savienībā.
Dzeja sakopota krājumā "Saulespuķe griežas pret sauli" (1971, ar A. Baloža priekšvārdu). - Ps.: J. Jaunais, Jul-Je, J. Jaundris, J. Kips, Kps, Kruts, D. Vīgups.
L. Melgalvs M. Jūlijs Ķipers // Lit. un Māksla, 1988, 22.I; Ķuzāne L. Aizgājušo sēlpilieti pieminot // Jēkabpils Vestnesis, 1993, 9.VI.
B. Gudriķe
Occupationspoet
literary scholar
literary critic
Birth time/place14.07.1901
Dzimis Sēlpils pagasta Ķipos. 
Education
mācījies
mācījies Sēlpils pagastskolā

1917
mācījies
1917 izslēgts par ticības mācības stundu boikotēšanu.
mācījies Vestienas draudzes skolā

1921–1923
mācījies
mācījies Rīgas Tautas augstskolā
Place/time of death17.05.1993
Buried21.05.1993
Rīga
Rīga


Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
21.05.1993City

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.