Irma Cēbere

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1) Collections (1)

Works: Author (5); Compiler (2); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(8)

NameIrma Cēbere
SummaryIrma Cēbere (1906-1982) - skolotāja un literāte. Bijusi līdzautore skolu grāmatām un arī sakārtojusi E. Adamsona dzejoļu izlasi skolu vajadzībām. Viņas lielā mīlestība bija viņas paaudzes latviešu rakstnieki un dzejnieki, it īpaši Anšlavs Eglītis. Interesējās par okupētās Latvijas literatūru.
Personal informationKrustmāte - Aleksandra Čaka māte.

1944: devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1950: izceļoja uz ASV.
Kopš 1953: dzīvoja Čikāgā.
Work1920. gados strādājusi Latviešu folkloras krātuvē.

1961: kopā ar Hermani Kreiceru sastādījusi "Mana tēvu valoda: lasāmgrāmata 7. un 8. klasei" (atkārtoti izdota 1963, 1969).

1945-1950: latviešu valodas un literatūras skolotāja Latviešu ģimnāzijā Eslingenā.
Strādājusi par skolotāju Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā, bijusi lektore Rietummmičiganas Universitātes kursos un Gaŗezera vasaras vidusskolā.

Quotations

Par Irmas Cēberes skolotājas un literātes mūžu

"Skolas darbs atsākas Vācijā 1945. g. vispirms Vangenā, tad Eslingenā. Visos šais gados I. Cēbere mācījusi latviešu valodu un literātūru daudziem šodien pazīstamiem latvju rakstu kopējiem. 1950. g. I. Cēbere ieceļo ASV, kur vispirms apmetas Sietlā, bet 1953. g. pārceļas uz Čikagu, kur drīz vien sāk strādāt universitātes bibliotēkā. 1970. g. viņa pārceļas uz Ilinojas universitātes katalogu departamentu, kur strādā līdz pensijai. Līdztekus bibliotēkāres darbam viņa turpina strādāt trimdas skolās, gan Čikāgas Kr. Barona skolā, gan pirmajā vasarā Rietummičiganas universitātes kursos, gan arī kādu vasaru Gaŗezera vasaras vidusskolā. Viņas stundas vienmēr bija lieliski sagatavotas un izcili pasniegtas. Bija viņai dažas idejas par programmas maiņām, piemēram, viņa vēlējās, lai mūsu folkloru pasniegtu nevis vidusskolas pirmajās, bet gan pēdējās klasēs, bet tas viss palika pārrunu līmeni. I. Cēbere daudzkārt runājusi Čikāgas latviešu radio raidījumos, rakstījusi un referējusi par literāriem tematiem, it īpaši savā studenšu korporācijā Gundega. Būdama literāte, I. Cēbere bijusi līdzautore skolu grāmatām un arī sakārtojusi E. Adamsona dzejoļu izlasi skolu vajadzībām. [..] viņas lielā mīlestība bija viņas paaudzes latviešu rakstnieki un dzejnieki, it īpaši Anšlavs Eglltis. Viņa sirsnīgi priecājās par okupētās Latvijas rakstnieku un dzejnieku veiksmēm un skumtin skuma par rusismiem un rusifikācijas ietekmi turienes literatūrā."

Jēgens, Ojārs. Skolotājas un literātes mūžs. Laiks, 1982, 7. aug.

Occupationsteacher
librarian
philologist
Birth time/place29.06.1906
Rīga
Rīga

Residence1945–1950
Eslingene pie Nekāras
Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1953–1970
Čikāga
Chicago, Illinois
Education1925
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

1925–1934
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija. Studijas beidza ar maģistres darbu "Ezeriņa novele."


Working placeČikāga
Chicago, Illinois
Skolotāja Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā.

The Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga

00.08.1936
Rīga
Rīga
Latviešu valodas skolototāja Latviešu jaunatnes ģimnāzijā.

1945–1950 (Date is approximate)
Eslingene pie Nekāras
Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Eslingenas Latviešu ģimnāzijā.

1950–1953
Sietla
Seattle, Washington, United States

1970
Ilinoisa
Illinois, USA
Līdz pensijas laika strādāja Ilinoisas Universitātes katalogu departamentā.
Participation in organisations
Konkordija "Zinteniece".

Studenšu korporācija "Gundega"
Emigrated1944
Vācija
Germany

Devās bēgļu gaitās.


1950
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death08.07.1982
Čikāga
Chicago, Illinois

Burried12.07.1982
Mount Olive kapsēta Čikāgā
Mount Olive Cemetery, 3800 N Narragansett Ave, Chicago, IL 60634, USA


Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
29.06.1906(not set)Pilsēta
2Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1950(not set)Pilsēta
3Čikāga
(Chicago, Illinois)
1953 - 1970(not set)Pilsēta
4Čikāga
(Chicago, Illinois)
08.07.1982(not set)Pilsēta
5Vācija
(Germany)
1944(not set)Valsts
6Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1950(not set)Valsts
7Mount Olive kapsēta Čikāgā
(Mount Olive Cemetery, 3800 N Narragansett Ave, Chicago, IL 60634, USA)
12.07.1982(not set)Kapsēta
8Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925 - 1934(not set)Ēka, māja
9Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1925(not set)Ēka, māja
10Rīga
(Rīga)
01.08.1936(not set)Pilsēta
11Čikāga
(Chicago, Illinois)
(not set)(not set)Pilsēta
12Ilinoisa
(Illinois, USA)
1970(not set)Novads
13Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1950(not set)Pilsēta
14Sietla
(Seattle, Washington, United States)
1950 - 1953(not set)Pilsēta
15Rīga
(Rīga)
(not set)(not set)Pilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.