Ints Lubējs

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (14); Editor (1); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameInts Lubējs
Personal informationLUBĒJS Ints (dz. 1931.19.VI Rīgā) - rakstnieks.
Dz. ārsta ģim. Beidzis Slokas vsk. (1950), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1955). Strād. LVI par red. un vecāko red. (1957-64), žurn. "Karogs" par atbildīgo sekretāru (1964-79). RS b. (1961).
Pirmā lit. publikācija - stāsts "Jaunais dārzs" žurn. "Bērnība" 1949 (5. nr.). Izd. stāstu krāj. "Satikšanās" (1959) un "Mākoņi virs pilsētas" (1961), garais stāsts "Saltā rasa" (1968), garo stāstu diloģija "Dvīņu zvaigznājs" (1977). Sar. miniromānus - veltījumu ciklu "Naivās spēles" (1994): "Daktera kungs", "Briesmīgā aka", "Kā es netiku grāmatā"; sentimentālu pamfletromānu "Ēdenes izpostīšana" ("Karogs", 1999, 9). L. stāstu varoņi ir gk. inteliģences pārstāvji ar smagiem, sarežģītiem likteņiem. L. rakstījis pēcv. A.Kivi rom. "Septiņi brāļi" (1958), sakārt. J.Ezeriņa izlasi "Stāsti un noveles" (1962). - Ps.: I.Sakne
Izlase "Attālinādamies un tuvodamies" (1981).
L. Čākurs J. Cilvēki būrī un būris cilvēkos // Čākurs J. Silueti. R., 1976; Sokolova I. Balsis. R., 1978; Jansons A. Savs dzīves skatījums, savs vērtības mērs // Karogs, 1981, 6; Berelis G. Naivās spēles // Labrīt, 1994, 8.XI.
A. Vite
LinksLudmila Lubēja - Wife
Occupationsauthor
Birth time/place19.06.1931
Rīga
Rīga
Education1950
mācījies
beidz Slokas vidusskolu

1955
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
19.06.1931Birth time/placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.