Heinrihs Alunāns

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (3); Publisher (3); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameHeinrihs Alunāns
Additional namesIndriķis Remperts Anšs
PseudonymKauļu Indriķis
Personal informationALUNĀNS Heinrihs (Indriķis) Remperts Anšs (1835.18.VIII Jaunkalsnavas muižā - 1904.27.XII Jelgavā, apbed. Jelgavas literātu kapos) - žurnālists, tulkotājs un grāmatizdevējs. Jura Alunāna brālis.
Dz. muižas nomnieka ģim. 1846-48 māc. Jelgavas reālsk., 1848-56 - Jelgavas ģimn., 1858-59 stud. Maskavā filol., 1859-63 Tērbatā zemkopību, 1864 Pēterburgā dabaszinātnes, vienlaikus bija laikr. "Pēterburgas Avīzes" līdzstr., 1865-67 K. Valdemāra pilnvarnieks zemes pārdošanā Novgorodas guberņā, 1867-73 Bramberģes pag. rakstvedis. 1873 atvēra grāmatveikalu Jelgavā ar maksas b-ku un apgādu. No 1892 bija spiestuves īpašnieks Jelgavā. Iespieda laikr. "Tēvija" (no 1892). Izd. Jura Alunāna "Dziesmiņas" (1, 1867 {2}; 2, 1869), grām. "Tautas saimniecība" (1867, pielikumā A. uzrakstīta Jura Alunāna biogrāfija), brāļu Kaudzīšu rom. "Mērnieku laiki" 1. izd. (1879), M. Kaudzītes sastādīto dzejas antol. "Smaidi un asaras jeb Dzejnieku labdienas" (1880), A. Lerha-Puškaiša "Latviešu tautas pasakas" (1-3, 1891), Ādolfa Alunāna lugas, vārdnīcas u.c. Aktīvi darbojās Rīgas un Jelgavas Latv. b-bā. No 1857 publikācijas laikr. "Mājas Viesis", "Pēterburgas Avīzes", krāj. "Sēta, daba, pasaule" u.c. par izgl., tautsaimn., zemkopības, dabaszinātņu, ģeogr., vēst., valodn. u.c. jautājumiem. Sar. tēlojumus, stāstu "Kāršu spēlēšanas augļi" (1859), apc. "Kurzemes ļaudis un vidi" (pēc A. Heikinga, 1867). Tulk. N. Gogoļa lugu "Revidents" (1871), A. Ostrovska lugu "Pašu ļaudis - gan izlīgsim" (1873). - Ps.: Kauļu Indriķis.
L. Liniņa S. Izdevēji Heinrihs Alunāns un Kārlis Stālbergs. R., 1968 (Latviešu grāmatniecība, 3); Labrence L. Jelgavas grāmata. R., 1984.
I. Rubule
LinksĀdolfs Alunāns - Nephew
Juris Alunāns - Brother
Pēteris Johans Alunāns - Brother
Nikolajs Alunāns - Nephew
Occupationstranslator
journalist
publisher
publisher
Birth time/place18.08.1835
Education1846–1848
mācījies
mācījies Jelgavas reālskolā

1848–1856
mācījies
mācījies Jelgavas ģimnāzijā

1858–1859
studējis
studē Maskavā filoloģiju

1864
studējis
studē Pēterburgā dabaszinātnes

1895–1863
studējis
studē Tērbatā zemkopību
Place/time of death27.12.1904
Jelgava
Jelgava
BurriedJelgava
Jelgava
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Jelgava
(Jelgava)
27.12.1904Place/time of deathPilsēta
2Jelgava
(Jelgava)
(not set)BurriedPilsēta

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.