Fricis Dziesma

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (33); Compiler (1); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NameFricis Dziesma
PseudonymFricis Dziesma, Alant Vils
Personal informationDZIESMA Fricis (īst. v. Fricis Forstmanis; dz. 1906.11.II Rīgā - 2004.21.VIII) - dzejnieks.

Dz. namdara ģim. No 1913 dzīv. Ventspilī, 1. pas. kara laikā - Zlēkās. Beidzis Ventspils psk. (1923), Ventspils vsk. (1927). 1927-38 strād. par tehnisko zīmētāju dzelzceļu iecirkņa kantorī, regulāri public. informācijas un rakstus laikr. "Ventas Balss". 1938-39 IX strād. laikr. "Zemgales Balss", "Tukuma Balss" - sākumā par redakcijas sekretāru, vēlāk - redaktoru. No 1939 IX laikr. "Brīvā Zeme" (1940 VII - 1941 VI "Brīvais Zemnieks" ) tehn. red., 1940 I-VI mēnešalmanaha "Atbalss" atbildīgais red. Vācu okup. laikā strād. tehn. darbā laikr. "Tēvija" un apgādā "Zelta ābele". 1944 XI emigrējis uz Zviedriju, kur strād. par Karaliskās Literatūras, vēstures un senvēstures akadēmijas bibliotekāru un grāmatsējēju. Zviedru periodikā regulāri darbojies par fotokorespondentu. Izveidojis Eiropā plašāko privāto trimdas latviešu kultūrvēst. fotoarhīvu; tā lielākā daļa tagad Ventspils novadpētniecības muzejā. Ljas PEN kluba biedrs. PBLA balva (1997).

Pirmā publikācija - dzejolis "Celties" laikr. "Ventspils Avīze" 1919.9.XII. Dzejoļu krāj. "Pavasara vārtos" (1933), "Svētītie gadi" (1939), "Dzīvības lokā" (1942) pietāte pret dzīvi un skaistumu, dzīvības dudzveidības un mainīguma cildinājums, laikmetiskā un mūžīgā, realitātes un sapņa saistību apcere, dažkārt rezignēta, bet ne traģiska. Krāj. "Līvzeme" (1935, papildināts izd. 1943, 2001) tēlota dzimtā novada un zvejn. darba savdabīgums, romantiski elēģiska mīlestība. Krāj. "Dzīvei draugos" (1947) dominē dzimtenes atstāšanas, bēgļu nepiesaistības traģika, kā arī dabas apcere un laikmeta nežēlīguma tēlojums. Balādē "Zvejnieku svētais vakarēdiens" (1949) traģiski zvejn. dzīves notikumi pārcelti simboliskā, eksistenciālā vispārinājumā. Krāj. "Klusuma zvaigzne" (1969) filoz. pārdomas par indivīda morālo izvēli, kolorīts dzimtā novada un tā ļaužu tēlojums. Ar ps. Alant Vils publicēti ventiņu izloksnē rakstīti liroepiski darbi "Poem pa kulšen" (1939), "Dzīvšen ceper kuldams" (1946), "Smukam smuks indev" (1972), "Meditācij pa butel" (1996), kuros labsirdīgā intonācijā tēloti novada ļaudis, sadzīv. situācijas, darba ainas komiskā skatījumā. D. sakārtojis latv. rel dzejas antol. "Dieva kokle" (1969). Nozīm. tulkojumi un atdzejojumi: R. M. Rilkes "Vēstījums par karodznieka Kristapa Rilkes mīlu un nāvi" (1939), "Dzejas" (1941), "Vēstules kādam jaunam dzejniekam" (1942), E. T. A. Hofmaņa "Dodžs un dogaresa" (1939), kā arī angļu, vācu, kr. romant. dzeja, trimdā - zviedru 19. un 20. gs. dzejnieku lirikas atdzejojumi, kas public. periodikā.

L. Grīns J. Redaktora atmiņas. Stokholma, 1968; Gulēna M. Vīrs ar trim vārdiem // Zari-90. Stokholma, 1990; Auziņš I. Mūžības skartie zvejnieki Friča Dziesmas Līvzemē // Dziesma F. Līvzeme. Stokholma; R., 2001; Zālītis H. fricis Dziesma. Dzejnieks un cilvēks // Turpat; Ozoliņa L. Fricis Dziesma - dzīvei draugos // LM Ljā, 2001, 4.X.
V. Vecgrāvis
Occupationspoet
Birth time/place11.01.1906
Rīga
Rīga
Education1923
mācījies
beidz Ventspils pamatskolu

1927
mācījies
beidz Ventspils vidusskolu
Place/time of death21.08.2004

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
11.01.1906Birth time/placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.