Aleksis Rubulis

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (17); Compiler (1); Person of reception (3)

NameAleksis Rubulis
Personal informationRUBULIS Aleksis (dz. 1922.11.X Rundānu pag. Sūnpļavās - 20.dec.2015 Čikāga, ASV) - rakstnieks, zinātnieks.
2. pas. kara laikā bijis Latv. leģiona kaprālis. Stud. tiesību zinības un filol. Baltijas univ. Pinnebergā, kuru beidzis (1948) ar maģistra grādu jurisprudencē. Publicējies vācu period. izdevumos. Kopš 1951 dzīv. ASV. Sākumā strād. par rasētāju, vakaros un nedēļas nogalēs nodarbodamies ar rakstniecību un studijām.
Sar. romānu par kara notikumiem "Ar nāvi uz tu" (1954, atkārtots izd. Ljā 1993), stāstu un noveļu krāj. "Via tua", alegoriju "Katram savs" (abi 1956). Apguvis angļu val. R. 1961 sācis strādāt Maiami univ. par vācu un kr. val. un lit. pasniedzēju, no 1962 Niagaras univ. lasījis lekcijas salīdzinošajā literatūrzin., apskatot lit. atkārtoti tēlotos personāžus (piem., Faustu), F.Dostojevska pretrunu plosītos raksturus, J.Raiņa varoņus u.tml. 1965 R. papildinājies Notre Dame univ. Sautboudā (ASV), studējot aizvēsturi, teoloģiju un polit. zinātnes. R. pētījumi salīdzinošajā literatūrzin. sakopoti grām. "Baltic literature" ("Baltijas literatūra", 1970), tas ir somu, ig., latv. un liet. lit. salīdzinošs pārskats.
Īsajā rom. "Ar gribu" (laikr. "Latvija Amerikā" 1971) stāstīts par 14. gs. indiešu dzejnieku un karavadoni Hariharu. Dzejoļu krāj. "Uz Latgali" (1975) un "Testaments" (1988) ietverti dzejoļi, kuros pausta mīlestība uz zaudēto dzimteni, kā arī filoz. pārdomas.
Sast. latgaliešu dzejas antol. "Latgaļu dziesminieki" (1954), A. Sprūdža noveļu izlasi "Saule līdumā" (1957), latv. rakstnieku darbu antol. angļu val. "Latvian literature" (1964), izlasi "Latvian folk tales" ("Latviešu tautas pasakas", 1982), teol. rakstu krāj. "Katolicisms" (1987), enciklopēdiska rakstura izd. "Katoļu rokasgrāmata" (1990), grām. "Jēzus Kristus Evaņģēlija komentāri" (1994). Public. daudzus rakstus par lit., vēst. un reliģijas jaut. ASV, Kanādas, Vācijas, Indijas u.c. valstu period. izdevumos.
90. gados Ljā iznākušas vairākas R. grām.: dzejoļu krāj. "Atziņas" (1992), prozas darbu krāj. "Trīs zvaigznes" (1995), rokasgrām. "Teoloģija+vēsture+arheoloģija" (1996), "Reliģija un arheoloģija" (2000), "Bibliskā arheoloģija" (2001).
R. lasījis lekcijas arī par latv. lit., Austrumeiropas tautu lit., Aizkaukāza valstu senajiem eposiem, saistot šīs tēmas ar jaunlaiku polit. notikumu pārskatu. R. ar panākumiem darbojies keramikā.
L. Spoģis A. Ar nāvi uz tu. Alekša Rubuļa romāns // Dzimtenes Balss", 1955, 3; Spoģis A. Via tua. Alekša Rubuļa stāstu un noveļu krājums // Lja Amerikā, 1957, 4.; Klīdzējs J. Ciemos pie Alekša Rubuļa // Klīdzējs J. Prezidents un Latvijas paaudze. Veiverlija, 1975; Zalāns A. Vēlreiz par Aleksi Rubuli // Mōras Zeme, 1992, 28.XI.
I. Salceviča
Occupationsauthor
literary scholar
Birth time/place11.10.1922
Education1948
studējis
beidz ar maģistra grādu jurisprudencē.
tiesību zinātnes un filoloģiju Baltijas universitātē Pinnebergā

1965
studējis
papildinājies Notre Dame univ. Sautboudā (ASV), studējot aizvēsturi, teoloģiju un polit. zinātnes
Place/time of death20.12.2015

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.