Aivars Kalve

lv
Report to editor

Works: Author (29); Editor (1); Author of the comment (3); Person of reception (18)

Photos: Person in photo(1)

NameAivars Kalve
Personal informationKALVE Aivars (īst.v. Daimonis Kalve; 1937.22.XII Rīgā - 1994.17.IV Rīgā, apbed. Meža kapos) - rakstnieks.
Dz. jaunsaimnieka ģim. Beidzis Taurkalnes sk. (1954), Rīgas lauksaimn. tehnikumu (1958). Strād. par Auces raj. kolhozu celtn. nodaļas tehniķi (1959-60), ZA Astrofizikas laboratorijā Baldonē (1960-61), Meliorācijas projektēšanas inst. un namu pārvaldē (1962-65), 7. profesionāli tehniskajā sk., žurn. "Māksla" redakcijā (1967-68). Beidzis VMA Mākslas zinātņu nod. (1968). Bijis pedagogs E. Dārziņa mūzikas vsk. un Rīgas lietišķās mākslas vsk., red. Rīgas kinostudijā un žurn. "Zvaigzne" (1979-91), laikr. "Elpa" (1991). RS b. (1969).
Kopš 1959 publicēti raksti periodikā. Pirmā publikācija prozā - miniatūras "Cālēni" un "Mazie kuģi" žurn. "Liesma" 1966 (2.nr.). Stāstu krāj. "Loma" (1967) fiksēti spilgti kara laika iespaidi. Izd. stāstu krāj. "Sarkans āboliņa lauks" (1971), "Tveice jūlijā" (1976), "Radu raksti" (1981), "Akmeni veļot" (1984), romāni "Vēja kaņepes" (1973), "Atvadas" (1976), "Krītošais Ikars" (1986, sar. 1982, per. 1984), "Sēlija: zaļais krasts" (1987), "Gaisa tilts" (1990), "Atlantu nams" ("Karogs", 1995, 6-8). Stāstos tēloti gk. lauku ļaudis vai cilvēki, kas sociālo apstākļu dēļ no laukiem aizgājuši, bet pilsētā nav iesakņojušies un būtībā skumst pēc dabas un lauku dzīves ētiskās stabilitātes. K. daiļradei raksturīgs nenoteikts, iekšēji neapmierināts varonis, kam trūkst mērķtiecības, būtiska šī varoņa iezīme ir dzīves pārvērtēšana. Tēlojumā liela nozīme mirkļa impresijām, precīzi tvertām redzes gleznām. Public. arī recenz. par tēlotāju mākslu un aprakstus par māksliniekiem un rakstniekiem.
L. Kronta I. No "Lomas" līdz "Atvadām" // Lit. un Māksla, 1976, 19.VI; Vāvere V. Aivara Kalves mūsdienu cilvēks // Kritikas gadagrām., 1976, 4; Ezera R. Dzīvot uz savas zemes. R., 1984, 197.-207. lpp; Smilktiņa B. "Mūsu zemīte, mūsu apdzīvotā, kur mirklis un mūžība satiekas!" // Karogs, 1987, 12; Smilktiņa B. Aivars Kalve // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994.
A. Vite
Occupationsauthor
Birth time/place22.12.1937
Rīga
Rīga
Education
mācījies
beidzis N.Draudziņas ģimnāziju

1954
mācījies
beidzis Taurkalnes skolu

1958
mācījies
beidzis Rīgas lauksaimniecības tehnikumu

1968
studējis
beidzis VMA Mākslas zinātņu nodaļu
Place/time of death17.04.1994
Rīga
Rīga
Buried21.04.1994
Rīga
Rīga
Apbedīts Meža kapos.


Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
22.12.1937City
2Rīga
(Rīga)
17.04.1994City
3Rīga
(Rīga)
21.04.1994City

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.