Eduards Ādamsons

lv
Ziņot redaktoram

 Kolekcijas (1)

Vienības: Collector (7); Submitter (6)

Werke: Author (2)

NameEduards Ādamsons
Persönliche InformationĀdamsons Eduards (1906.11.IX Limbažu pag. Sleikās - 1996) - literāts.
Stud. filozofiju LU (1926-30), iegūstot filoz. kandidāta grādu (1930), un baltu filol. LU, iegūstot maģistra grādu (1934). Strād. par skolotāju Kuldīgas (1930-32), Liepājas (1934-44) ģimnāzijās, Limbažu 1. vsk. un psk. (1944-61), Limbažu vakarsk. (1950-60). Jau 30. gados iekļāvies Filologu b-bas darbā. Pētījis Rietumvidzemes lībiskās izloksnes, vācis folkl. materiālus. Pēc aiziešanas pensijā kā ārštata korespondents strād. ZA Val. un literatūras inst. un LVU Filol. fakultātē.
Public. rakstus par valodniecības, filoz. un lit. jautājumiem: "Frīdrihs Nīče" ("Studentu dzīve", 1930, 30.X), "Kr. Barona stāsti" ("Ceļi", 1935, 6), "Neredzīgais Gaujas muzikants un dziesminieks" - par P.Oliņu ("Jaunākās ziņas", 1935,29.VI) u.c. Rakstījis dzeju. Pirmā dzejas publikācija - "Svešinieks pie jūras" žurn. "Ceļi" 1935 (5.nr.). Manuskriptā dzejoļu un aforismu krāj. "Dzejas ielejā un domu kalnā" un rom. "Tālie krasti". 2000 izd. "Vainižu izloksnes vārdnīca" 2 grām. (kopā ar E.Kagaini).
A.Rožkalne
NodarbesLiterat
Birth place11.09.1906
Education1926–1930
University of Latvia
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa

1934
University of Latvia
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filoloģijas nodaļa, maģistra grāds baltu filoloģijā
Place of death1996

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.