Antonija Veroni Millere

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Author (8)

ІмяAntonija Veroni Millere
Personiska informācijaMillere Antonija Veronika (dz. Barkāne; 1913. 12.VI Ludzas apr. Vierņos - 1998. 9.IX) - valodniece, literāte. Reinholda Roberta Millera māte.
Māc. Lauču sk. (1922-26), Ludzas sk. (1926-28), Pļaviņu sk. (1931-33), Ludzas sk. (1933-36). 1937 iestājusies LU Filol. un filoz. fakultātē, ko beigusi 1944. Strād. par skolotāju Dikļos, Jēkabpilī, Krāslavā. Lai iegūtu filol. dokt. grādu, 1944 bijusi komandējumā Vīnes univ. Austrijā, pēc kara dzīv. Vācijā (1945-50), strād. nometnes vsk. un Tautas univ. Vircburgā. 1950 izceļojusi uz ASV. Strād. par grāmatvedi Ņujorkā (1950-78), stud. klasisko un salīdzināmo literatūru. 1978 pārcēlusies uz Kaliforniju. Mācījusi latv. val. Stenforda univ. (1978-80). Bijusi žurn. "Zelta Rīts" redakcijas darbiniece (1987-91).
Trimdas per. rakstījusi par val. jautājumiem. Sar. latv. val. mācību grām. "Latvian language. Grammar, vocabulay, exercises for the use of students" ("Latviešu valoda. Gramatika, vārdnīca, vingrinājumi studentiem", 1979). Kopš 1950 public. recenzijas par latv. grāmatām laikr. "Laiks", "Latvija Amerikā", žurn. "Treji Vārti", "Vaga", "Zelta Rīts", "Gaisma", lielāki raksti ievietoti žurn. "Universitas", "Akadēmiskā Dzīve". Sar. atmiņu un pārdomu grām. "Es augu viensētā" (1985, izd. ar Veronikas Barkānes vārdu). Ljā public. M. atmiņu stāsts "Ceļa stabiņi, dzīvi sākot" ("Skola un Ģimene", 1992, 5).
A.Rožkalne
SaiknesReinholds Roberts Millers - Son
Nodarbeslinguist
litterateur
Birth place12.06.1913
Dzimusi bijušā Ludzas apriņķa Vierņos.
Education1922–1926
mācījies
māc. Lauču sk.

1926–1928
mācījies
māc. Ludzas sk.

1931–1933
mācījies
māc. Pļaviņu sk.

1933–1936
mācījies
māc. Ludzas sk.

1937–1944
studējis
stud. LU Filol. un filoz. fak.

1944
studējis
lai iegūtu filol. dokt. grādu, 1944 bijusi komandējumā Vīnes univ. Austrijā
Place of death09.09.1998

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.